Iets over onze kerk
Romeinen 13:8 "Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld."

 

De Hersteld Hervormde Gemeente van Waarder is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk.

Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

Meer informatie:

·         HHK

·         DIACONAAT

·         EVANGELISATIE

·         JONGEREN

·         MANNENBOND

·         SEMINARIUM

·         VROUWENBOND

·         ZENDING

Website Security Test