Christelijke bibliotheek Waarder
Galaten 6:1 "Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt."

 

In de toren van de Hervormde kerk in Waarder bevindt zich de Christelijke bibliotheek.

Een ruim assortiment aan kinder-, jeugd- en volwassenboeken zijn daar beschikbaar.

Ook staan er theologische en pastorale boeken.

Twee keer per jaar worden de nieuwste uitgaven toegevoegd.

De openingstijden zijn op vrijdagavond van 19.00 – 20.00 en zaterdagmorgen van 11.15 – 12.00.

Er kunnen individuele en gezinsabonnementen worden afgesloten.

Op www.bibliotheekwaarder.nl vindt u de actuele informatie.

Website Security Test