Christelijke bibliotheek Waarder
1 Korinthe 2:14 "Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden."

 

In de toren van de Hervormde kerk in Waarder bevindt zich de Christelijke bibliotheek.

Een ruim assortiment aan kinder-, jeugd- en volwassenboeken zijn daar beschikbaar.

Ook staan er theologische en pastorale boeken.

Twee keer per jaar worden de nieuwste uitgaven toegevoegd.

De openingstijden zijn op vrijdagavond van 19.00 – 20.00 en zaterdagmorgen van 11.15 – 12.00.

Er kunnen individuele en gezinsabonnementen worden afgesloten.

Op www.bibliotheekwaarder.nl vindt u de actuele informatie.

Website Security Test