Christelijke bibliotheek Waarder
Hebreeen 10:35-36 "Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen;"

 

In de toren van de Hervormde kerk in Waarder bevindt zich de Christelijke bibliotheek.

Een ruim assortiment aan kinder-, jeugd- en volwassenboeken zijn daar beschikbaar.

Ook staan er theologische en pastorale boeken.

Twee keer per jaar worden de nieuwste uitgaven toegevoegd.

De openingstijden zijn op vrijdagavond van 19.00 – 20.00 en zaterdagmorgen van 11.15 – 12.00.

Er kunnen individuele en gezinsabonnementen worden afgesloten.

Op www.bibliotheekwaarder.nl vindt u de actuele informatie.

Website Security Test