Welkom
1 Korinthe 6:19-20 "Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn."

 

Thema & punten van de preek

Corona en kerkgang

We zijn dankbaar dat we vanaf D.V. 1 juli weer met meer mensen de kerkdiensten kunnen bezoeken.

Om dit in goede banen te leiden werken we met een beperkt aantal genodigden in de kerkdienst, waarbij we op de eerste letter van de achternaam uitnodigen. Als u niet bent uitgenodigd, dan verwachten wij dat u thuis de dienst meeluistert of meekijkt. Voor de komende weken is het rooster als volgt:

12 juli ochtend:        S t/m Z

12 juli avond:           A t/m D

19 juli ochtend:        E t/m Hog

19 juli avond:           Hol t/m L

26 juli ochtend:        M t/m R

26 juli avond:           S t/m Z

Onderling ruilen is in verband met de registratieplicht niet toegestaan. Mocht u bij een ingeroosterde kerkdienst niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u desgewenst contact opnemen met één van de kerkvoogdijleden om te bespreken óf,  en zo ja, wélke mogelijkheid er is om op een ander tijdstip een kerkdienst te bezoeken.

Mocht u een van onderstaande vragen met JA moeten beantwoorden, blijft u dan thuis.

 1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
  1. Hoesten
  2. Neusverkoudheid
  3. Koorts vanaf 38 graden
  4. Benauwdheidsklachten
 2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Verder blijven tot nader bericht de regels van kracht die bij de kerkbode van 12 juni verstrekt zijn, met m.u.v. de galerij die nu beperkt is opengesteld.
Het is van belang dat de kerkgangers goed verdeeld worden over de beschikbare zitplaatsen. Volgt u daarom de aanwijzingen van de koster of de kerkvoogd op en wacht zonodig bij drukte op een aanwijzing. Tenslotte vragen we u om ook bij het verlaten van het kerkgebouw de 1,5m afstand goed in acht te nemen.

We wensen u thuis en in de kerk gezegende diensten toe onder Gods Woord.


Foto's nieuwbouw:

Door in te loggen op de website zijn er heel veel foto's te zien van de nieuwbouw, deze kunt u vinden onder het kopje foto's in het menu.

Beroep ds. L. W. Ch. Ruijgrok:

Heel dankbaar aan de Heere mogen we vermelden dat de ds het heeft AANGENOMEN. 

Afscheidsavond zondagschool:

De opname is te bekijken via de volgende link: Afscheidsavond zondagschool 03-07-2020


Digitale open dag op de bouwplaats:

Er is een prachtige opname gemaakt van de vorderingen van de bouw, deze is te bekijken via de volgende link: Digitale open dag Nieuwbouw HHK Waarder-Driebruggen

 Beelduitzending

De kerkdienst kan ook met beeld gevolgd worden.

Klik bovenin het scherm op de knop Meekijken voor meer informatie.


Bericht m.b.t. de collecten.

Nu het momenteel niet mogelijk is de kerkdiensten te bezoeken betekent dit ook dat de collecten niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

In de kerkbode van 20 maart jl. is gevraagd om hierin zelf uw verantwoordelijkheid te nemen. 
Dit bericht dient om u meer praktische informatie te geven, mede naar aanleiding van vragen die we hierover ontvangen hebben.

We stellen het zeer op prijs als u het collectegeld wilt overmaken. Eventueel kunt u bij uw bank instellen dat een vaste collectebijdrage periodiek automatisch afgeschreven wordt.

Het collectegeld voor de diaconie kunt u overmaken naar rekeningnummer NL87RABO0331126613.

Het collectegeld voor de kerkvoogdij kunt u overmaken naar rekeningnummer NL65RABO0331126621.

Het collectegeld voor het bouwfonds mag u eveneens overmaken naar rekeningnummer NL65RABO0331126621.

Het is goed om te realiseren dat vanwege hogere meeluisterkosten de uitgaven eerder meer dan minder zijn.

In de maanden maart en april waren er naast de gewone collecten voor diaconie speciale collecten gepland voor Noordhulp- en rampenfonds (GDC), Evangelisatiewerk HHK en Opleiding predikanten.

De diaconie zal de ontvangen collectegelden verdelen over de verschillende doelen. Wilt u als u een (extra) gift wilt overmaken voor een speciale collecte het betreffende doel in de bankomschrijving opnemen?

 Voor vragen m.b.t. bovenstaande kunt u contact opnemen met de penningmeesters van de diaconie (dhr. W.G.A. Kwakkel) en kerkvoogdij ( dhr. P.G. Griffioen).

 Namens de colleges van diakenen en kerkvoogden.


Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Waarder & Driebruggen.

Op deze website vindt u informatie over gemeentelijke activiteiten, zoals kerkdiensten, verenigingsleven, jongeren clubs en vele andere activiteiten.

Verder vindt u o.a.:

Mocht er iets ontbreken of niet juist zijn, dan horen we dat graag.

N.b.: Om mee te luisteren met de kerktelefoon: deze optie is rechts boven in het scherm te vinden.
Of klik hier. (deze link werkt ook met Sonos-apparatuur)


Update 25-11-2019: de foto's van de 1e paal slaan voor de nieuwbouw staan online. Na ingelogd te zijn kunnen deze bekeken worden via foto's.


Beveiliging website

Een deel van de website is ivm privacy beveiligd. Vraag voor dit deel een account aan door naar Inloggen te gaan, rechts boven in het menu. Uitsluitend gemeenteleden komen vooralsnog in aanmerking voor een account. Vragen hierover kunnen gesteld worden via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Het privacystatement is hier te vinden: Privacystatement HHG Waarder-Driebruggen


Hartelijke groet!

 

Website Security Test