Welkom
Lukas 11:13 "Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?"

 

Thema & punten van de preek

 

Muziekavond 19 juni

Beste gemeenteleden,


D.V. zaterdag 19 juni zal er door gemeenteleden een muziekavond worden georganiseerd.
De avond zal om 19.30u beginnen en rond 20.30u eindigen.
Vanwege de corona-maatregelen kunnen er een beperkt aantal mensen in de kerk zijn.
Daarom, en vanwege de registratie, is het belangrijk dat wij weten wie er aanwezig zijn.
We vragen u zich op te geven via deze link: Aanmeldformulier muziekavond
Tijdens de avond is het belangrijk dat de corona-maatregelen in acht worden genomen.

We hopen op een fijne avond!


Meekijken/luisteren nieuwe kerkgebouw

U kunt op de gebruikelijke manier de Live uitzending aanklikken via Meekijken, Live uitzending.

Het systeem in de nieuwe kerk maakt zélf de Livestream. Dat betekent als u te vroeg inschakelt Youtube automatisch naar een eerstvolgende video springt. Als u dus nog geen goed beeld krijgt, klik de live uitzending dan wat later aan.

De uitzending zou uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de dienst Live moeten zijn.

Kerktelefoonluisteraars/gebruikers van de Lukas-ontvanger kunnen op de gebruikelijke manier inschakelen.

 

Video van plaatsing Windhaan

Link naar de opname van de plaatsing van de windhaan

Belangrijke informatie opening & ingebruikname nieuwe kerkgebouw

Aanmelden voor open dag D.V. 14 en 15 mei

Bijlage Kerkbode 30 april 2021

Link naar de opname van de opening

Zondagsschool

Hierbij het mooie bericht dat de zondagschool weer gehouden mag en kan worden in de kerk!

De nieuwe kerkzaal

Deze mooie foto van de nieuwe kerkzaal wilde we u niet onthouden!

Door in te loggen zijn er nog véél meer foto's te zien van de bouw.

 

 


Coronamaatregelen HHG Waarder n.a.v. het advies van onze landelijke kerk gegeven op vrijdag 16 oktober. Hieronder de brief die de kerkenraad heeft opgesteld en aan alle leden zal gegeven worden. 

16-10-2020

Nieuwe maatregelen coronavirus t.a.v. de kerkdiensten etc.

In het levende besef dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven om er op een juiste en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen.

De huidige situatie is buitengewoon zorgelijk. Nederland kleurt dieprood. Het aantal besmettingen loopt snel op, de reguliere zorg komt meer en meer onder druk te staan en de overheidsmaatregelen komen dicht in de buurt van de lockdown van dit voorjaar.

Het breed moderamen van onze kerk heeft vijf adviezen voor de maand oktober aan elke gemeente gegeven.  Het zijn adviezen die met veel pijn in het hart gegeven zijn! Als de dienst van de HEERE ons lief is, raakt elke vorm van afschalen ons diep. Wie zou niet wenen bij het besef dat het overgrote deel van de gemeenteleden niet naar de kerk kan gaan maar op afstand verbonden moet zijn.

Het breed moderamen ziet echter geen andere mogelijkheid dan met het in ogenschouw nemen van alle voorgaande overwegingen de volgende vijf adviezen uit te brengen.

  1. Het terugbrengen van het maximum aantal bezoekers per dienst tot dertig personen waarbij kinderen tot en met twaalf jaar en betrokkenen bij de dienst niet meegerekend worden.
  2. Een indringende bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang.
  3. Het dragen van een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk.
  4. Het stilleggen van al het kring- en verenigingswerk voor gemeenteleden boven de achttien jaar.
  5. Het bezoekwerk in de gemeente zoveel als mogelijk te beperken waarbij het noodzakelijke pastoraat aan zieken, ouderen en eenzamen met inachtneming van de regels doorgang moet vinden.

 

Uw kerkenraad heeft n.a.v. deze adviezen het volgende besloten:

Dat de zondagse erediensten vanaf D.V. 18 oktober zullen worden afgeschaald naar 30 personen. Degenen die een taak hebben in de eredienst horen hier niet bij en ook de kinderen onder de 13 jaar niet.  Deze laatsten worden dus niet meegeteld.

U wordt gebeld als u aan de beurt bent om naar Gods huis te gaan. We blijven werken op alfabetische volgorde en voor zondagmorgen beginnen we bij de letter V.

We blijven 3 psalmen zingen in de eredienst en dan één vers per keer. Hiermee blijven we met onze ventilatie ruim onder de geadviseerde grens van het besmettingsrisico (reproductiegetal).

Wij vragen u dringend om zachtjes en ingetogen te zingen. Wij hebben de organisten gevraagd om hiermee rekening te houden.

Bij het in- en uitgaan van de kerk wordt geadviseerd om mondkapjes te dragen (vanaf 12 jaar). De kerkenraad zorgt ervoor dat er bij de ingang van de kerk mondkapjes beschikbaar zijn indien u die vergeten bent. Ook uw kerkenraad zal mondkapjes dragen en aan gastvoorgangers zal dit gevraagd worden.

Er zal wel kindercrèche gehouden worden waarbij de leiding geadviseerd wordt om bij halen en brengen van de kinderen een mondkapje op te doen.

De mannen- en vrouwenvereniging gaan voorlopig niet door als ook de Bijbelkring en ouderenmiddag. Als alternatief houdt ds. Ruijgrok elke woensdagavond om 19.30 uur een meditatief moment wat uitgezonden wordt voor de kerktelefoon. Wel gaan de doordeweekse diensten door. Ook de catechese gaat door. Bij de 18 plusgroepen en de belijdeniscatechese zal er rekening gehouden worden met de 1.5 meter.

Het reguliere huisbezoek gaat ook voorlopig niet door. Wel het noodzakelijke pastoraat aan zieken, ouderen en eenzamen met inachtneming van de regels.

Daarnaast adviseren wij u, gemeente, om ook buiten het kerkgebouw de maatregelen strikt in acht te nemen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de coronamaatregelen die van toepassing zijn voorafgaand aan en bij het bezoeken van onze kerkdiensten. Zie het bij de kerkbode in september verzonden bewaarblad Coronamaatregelen HHG Waarder en/of onze website.

Wij volgen de corona ontwikkelingen op de voet en wij zullen nieuwe maatregelen nemen als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

De gemeente kan via internet of kerktelefoon de diensten meemaken. De erediensten zullen op gebruikelijke tijd aanvangen en de gebruikelijke liturgische indeling hebben zodat u thuis de dienst mee kunt maken. U kunt meeluisteren en meekijken via de website van onze gemeente www.hhgwaarder.nl.

Wat een aangrijpende en ingrijpende, pijnlijke beslissingen die genomen moesten worden. Wat zijn wij mensen toch afhankelijk en kwetsbaar. God spreekt en wat roept deze roepstem ons op tot verootmoediging en gebed! Maar ook om tot de Heere de toevlucht te nemen in het geloofsvertrouwen dat Hij boven alles staat! We roepen elkaar op tot gebed om genade en ontferming van de Heere, Die een Toevlucht is en Sterkte! Hij, Die krachtig is bevonden een Hulp in alle benauwdheden. Vergeet niet gemeente dat ondanks alles Gods Woord niet gebonden is. De Heere staat in voor Zijn eigen werk en Kerk! Hij gaat door want er zijn geen grenzen aan Zijn Almacht.

Psalm 121 vers 1

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

Namens de kerkenraad en kerkvoogdij.

 

N.B. In deze tijd is het van belang om snel met u te kunnen communiceren en dan is het prettig als de kerkenraad dit ook via de mail of via de mobiel kan doen. Zou u daarom uw emailadres en uw mobiele telefoonnummer door willen geven per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ?

 

Te nemen maatregelen thuis voorafgaand aan kerkbezoek:

❖ Ga voor u zelf de volgende vragen na. Als een vraag met ‘ja’ beantwoord moet worden vragen we u om de dienst thuis te beluisteren/te bekijken om zo het verspreidingsrisico te beperken.

1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur? a. Hoesten b. Neusverkoudheid c. Koorts vanaf 38 graden d. Benauwdheidsklachten

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? ❖ Was uw handen thuis.

Regels bij het kerkbezoek:

1. De RIVM maatregelen zijn van toepassing.

2. Houd minimaal 1,5 meter afstand, ook bij aankomst en vertrek.

3. Schud geen handen.

4. Zorg ervoor dat u als gezin compleet bent, voordat u de kerk binnen komt.

5. Gebruik de ontsmettingsspray voordat u de kerkzaal betreedt.

6. Neem uw jassen mee de kerk in (ook voor evt. kou ivm ventilatie).

7. Hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog.

8. Maak zo minimaal mogelijk gebruik van het toilet.

9. Volg de aanwijzingen van koster / kerkvoogdij op.

10. Er worden geen collecten gehouden in de dienst.

11. Het advies is om in de kerk zacht mee te zingen (in verband met een mogelijk verspreidingsrisico bij het zingen).

12. Parkeren op het kerkterrein zoals gebruikelijk. Er zijn geen parkeerwachters.

13. Na afloop van de diensten verlaten eerst de personen op de galerij en aan de 2 zijkanten het kerkgebouw, gevolgd door personen uit de middenbanken. Hierbij verlaten steeds de achterste rijen als eerste het kerkgebouw.

Plaats toewijzing:

De kerkvoogden en kosters wijzen u een plaats toe. Nu de tussenlinten verwijderd zijn is het van belang dat u zelf voldoende afstand aanhoudt tot personen uit een ander huishouden.

Afstand volwassenen onderling: 1,5m Afstand volwassenen tot 13-17 jarigen: 1,5m Afstand volwassenen tot 0-12 jarigen: nvt Afstand 13-17 jarigen onderling: nvt

Houd zelf in de gaten dat u op voldoende afstand zit. In praktische zin betekent dit dat u voor de 1,5m afstand op de stoelen 3 stoelen vrij houdt. In de bank betekent dit u een vrije ruimte houdt van tenminste 3 (volwassen) zitplaatsen.

Ventilatie: Om het verspreidingsrisico zo klein mogelijk te maken is het van belang dat er goed geventileerd wordt. Op diverse plekken in de kerk (met name vooraan) voelt dit soms onaangenaam (koud) aan. Houd hier dus rekening mee. U kunt bijv. uw jas aantrekken.

Specifieke regels kinderoppas: 1. Kinderoppas wordt gehouden in de grote zaal en alleen tijdens de ochtenddiensten. 2. 1 persoon brengt en/of haalt de kinderen. 3. Bij het uitgaan van de kerk blijft deze persoon in de crèche totdat de andere kerkgangers de kerk hebben verlaten.

We wensen u thuis en in de kerk gezegende diensten toe onder Gods Woord.


Foto's nieuwbouw:

Door in te loggen op de website zijn er heel veel foto's te zien van de nieuwbouw, deze kunt u vinden onder het kopje foto's in het menu.

Beroep ds. L. W. Ch. Ruijgrok:

Heel dankbaar aan de Heere mogen we vermelden dat de ds het heeft AANGENOMEN. 

Afscheidsavond zondagschool:

De opname is te bekijken via de volgende link: Afscheidsavond zondagschool 03-07-2020


Digitale open dag op de bouwplaats:

Er is een prachtige opname gemaakt van de vorderingen van de bouw, deze is te bekijken via de volgende link: Digitale open dag Nieuwbouw HHK Waarder-Driebruggen

 Beelduitzending

De kerkdienst kan ook met beeld gevolgd worden.

Klik bovenin het scherm op de knop Meekijken voor meer informatie.


Bericht m.b.t. de collecten.

Nu het momenteel niet mogelijk is de kerkdiensten te bezoeken betekent dit ook dat de collecten niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

In de kerkbode van 20 maart jl. is gevraagd om hierin zelf uw verantwoordelijkheid te nemen. 
Dit bericht dient om u meer praktische informatie te geven, mede naar aanleiding van vragen die we hierover ontvangen hebben.

We stellen het zeer op prijs als u het collectegeld wilt overmaken. Eventueel kunt u bij uw bank instellen dat een vaste collectebijdrage periodiek automatisch afgeschreven wordt.

Het collectegeld voor de diaconie kunt u overmaken naar rekeningnummer NL87RABO0331126613.

Het collectegeld voor de kerkvoogdij kunt u overmaken naar rekeningnummer NL65RABO0331126621.

Het collectegeld voor het bouwfonds mag u eveneens overmaken naar rekeningnummer NL65RABO0331126621.

Het is goed om te realiseren dat vanwege hogere meeluisterkosten de uitgaven eerder meer dan minder zijn.

In de maanden maart en april waren er naast de gewone collecten voor diaconie speciale collecten gepland voor Noordhulp- en rampenfonds (GDC), Evangelisatiewerk HHK en Opleiding predikanten.

De diaconie zal de ontvangen collectegelden verdelen over de verschillende doelen. Wilt u als u een (extra) gift wilt overmaken voor een speciale collecte het betreffende doel in de bankomschrijving opnemen?

 Voor vragen m.b.t. bovenstaande kunt u contact opnemen met de penningmeesters van de diaconie (dhr. W.G.A. Kwakkel) en kerkvoogdij ( dhr. P.G. Griffioen).

 Namens de colleges van diakenen en kerkvoogden.


Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Waarder & Driebruggen.

Op deze website vindt u informatie over gemeentelijke activiteiten, zoals kerkdiensten, verenigingsleven, jongeren clubs en vele andere activiteiten.

Verder vindt u o.a.:

Mocht er iets ontbreken of niet juist zijn, dan horen we dat graag.

N.b.: Om mee te luisteren met de kerktelefoon: deze optie is rechts boven in het scherm te vinden.
Of klik hier. (deze link werkt ook met Sonos-apparatuur)


Update 25-11-2019: de foto's van de 1e paal slaan voor de nieuwbouw staan online. Na ingelogd te zijn kunnen deze bekeken worden via foto's.


Beveiliging website

Een deel van de website is ivm privacy beveiligd. Vraag voor dit deel een account aan door naar Inloggen te gaan, rechts boven in het menu. Uitsluitend gemeenteleden komen vooralsnog in aanmerking voor een account. Vragen hierover kunnen gesteld worden via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Het privacystatement is hier te vinden: Privacystatement HHG Waarder-Driebruggen


Hartelijke groet!

 

Website Security Test