Welkom
1 Thessalonicenzen 4:16-17 "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen."

 

Thema & punten van de preek


Bijwonen kerkdiensten:

Zoals u weet worden de Corona maatregelen verruimd en vanaf 1-6 kunnen maximaal dertig gemeenteleden de kerkdiensten weer bijwonen en vanaf 1-7 zal dat waarschijnlijk verruimd worden naar 100 personen. De Kerkenraad en Kerkvoogdij hebben hierover gesproken en dit willen we dan ook gaan doen. De kerkvoogdij heeft gekeken aan welke eisen (o.a. 1,5 meter regeling, handen ontsmetten, etc. ) voldaan moet worden, banken gereserveerd, handontsmetting geregeld etc.  Met de kosters is besproken hoe e.e.a. moet gaan verlopen tijdens de diensten.

Vanaf 1-6 willen we dan ook gemeenteleden de gelegenheid geven om de kerkdienst bij te wonen. De eerste gezinnen zijn gevraagd voor de dienst op Tweede Pinksterdag.

Wij zijn bij het vragen van plan om hierbij een alfabetische volgorde aan te houden. De komende tijd zullen we hiervoor gemeenteleden uitnodigen. Alleen die gemeenteleden mogen de dienst bijwonen. Als u niets hoort, dan kunt u samen met de andere gemeenteleden de kerkdiensten thuis meeluisteren en/of meekijken.

Moge de Heere Zijn beschermende Hand over ons uitstrekken.


Doordeweekse dienst 27 mei:

Klik op deze link


 Beelduitzending

De kerkdienst kan nu ook met beeld gevolgd worden.

Klik bovenin het scherm op de knop Meekijken voor meer informatie.


Bericht m.b.t. de collecten.

Nu het momenteel niet mogelijk is de kerkdiensten te bezoeken betekent dit ook dat de collecten niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

In de kerkbode van 20 maart jl. is gevraagd om hierin zelf uw verantwoordelijkheid te nemen. 
Dit bericht dient om u meer praktische informatie te geven, mede naar aanleiding van vragen die we hierover ontvangen hebben.

We stellen het zeer op prijs als u het collectegeld wilt overmaken. Eventueel kunt u bij uw bank instellen dat een vaste collectebijdrage periodiek automatisch afgeschreven wordt.

Het collectegeld voor de diaconie kunt u overmaken naar rekeningnummer NL87RABO0331126613.

Het collectegeld voor de kerkvoogdij kunt u overmaken naar rekeningnummer NL65RABO0331126621.

Het collectegeld voor het bouwfonds mag u eveneens overmaken naar rekeningnummer NL65RABO0331126621.

Het is goed om te realiseren dat vanwege hogere meeluisterkosten de uitgaven eerder meer dan minder zijn.

In de maanden maart en april waren er naast de gewone collecten voor diaconie speciale collecten gepland voor Noordhulp- en rampenfonds (GDC), Evangelisatiewerk HHK en Opleiding predikanten.

De diaconie zal de ontvangen collectegelden verdelen over de verschillende doelen. Wilt u als u een (extra) gift wilt overmaken voor een speciale collecte het betreffende doel in de bankomschrijving opnemen?

 Voor vragen m.b.t. bovenstaande kunt u contact opnemen met de penningmeesters van de diaconie (dhr. W.G.A. Kwakkel) en kerkvoogdij ( dhr. P.G. Griffioen).

 Namens de colleges van diakenen en kerkvoogden.


 

Maatregelen coronavirus

Maatregelen coronavirus t.a.v. de kerkdiensten etc.

In het levende besef dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven om er op een juiste en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen. Daarom heeft uw kerkenraad en kerkvoogdij op vrijdagavond 13 maart vergaderd. Als kerkenraad en kerkvoogdij hebben we het heel moeilijk gevonden om hierover een beslissing te nemen. Het één en ander afwegend en daarbij in het oog houdend het advies van de synode van onze landelijke kerk, is besloten dat de zondagse erediensten van D.V. 15, 22 en 29 maart 2020 uitsluitend via internet of de kerktelefoon te beluisteren zijn. De erediensten zullen op gebruikelijke tijd aanvangen en de gebruikelijke liturgische indeling hebben zodat u thuis de dienst mee kunt maken. U kunt meeluisteren via de website van onze gemeente www.hhgwaarder.nl. Als u geen internet of kerktelefoon hebt dan adviseren wij dat u contact opneemt met uw wijkouderling zodat er naar een oplossing gezocht kan worden.

Verder is er D.V. komende zondag 15 maart geen voorbereiding op het Heilig Avondmaal en de week erop geen bediening van het Heilig Avondmaal. Logisch is dat er geen kindercrèche is. 

Zondagsschool

De leiding van de zondagsschool verzorgt om 14.00 uur in aangepaste vorm een uitzending voor de kinderen uit de gemeente, deze wordt uitgezonden via de kerktelefoon/internet.   

Omdat het catecheseseizoen bijna afgelopen is, is besloten om ook geen catechese meer te geven dit seizoen.

Wat een aangrijpende en ingrijpende beslissingen die genomen moesten worden. Wat zijn wij mensen toch afhankelijk en kwetsbaar. God spreekt en wat roept deze roepstem ons op tot verootmoediging en gebed! Maar ook om tot de Heere de toevlucht te nemen in het geloofsvertrouwen dat Hij boven alles staat! We roepen elkaar op tot gebed om genade en ontferming van de Heere, Die een Toevlucht is en Sterkte! Hij, Die krachtig is bevonden een Hulp in alle benauwdheden. Wij bidden u allen persoonlijk toe de geloofsbeleving van Ps. 91: 1 berijmd.

Psalm 91 vers 1

Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogste Koning
Beveiligd in den duist'ren nacht,
Beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn Burcht, mijn Toevlucht in den nood,
De God van mijn betrouwen.

Namens de kerkenraad en kerkvoogdij.


Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Waarder & Driebruggen.

Op deze website vindt u informatie over gemeentelijke activiteiten, zoals kerkdiensten, verenigingsleven, jongeren clubs en vele andere activiteiten.

Verder vindt u o.a.:

Mocht er iets ontbreken of niet juist zijn, dan horen we dat graag.

N.b.: Om mee te luisteren met de kerktelefoon: deze optie is rechts boven in het scherm te vinden.
Of klik hier. (deze link werkt ook met Sonos-apparatuur)


Update 25-11-2019: de foto's van de 1e paal slaan voor de nieuwbouw staan online. Na ingelogd te zijn kunnen deze bekeken worden via foto's.


Beveiliging website

Een deel van de website is ivm privacy beveiligd. Vraag voor dit deel een account aan door naar Inloggen te gaan, rechts boven in het menu. Uitsluitend gemeenteleden komen vooralsnog in aanmerking voor een account. Vragen hierover kunnen gesteld worden via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Het privacystatement is hier te vinden: Privacystatement HHG Waarder-Driebruggen


Hartelijke groet!

 

Website Security Test