Welkom
Hebreeen 10:30-31 "Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods."

 

Thema & punten van de preek

Coronamaatregelen HHG Waarder ( versie: september 2020 )

Uitnodigingsbeleid

We werken met een uitnodigingsbeleid in groepen en op alfabet. In de kerkbode zal steeds worden vermeld welke groep op welk moment aan de beurt is.

Tijdens doordeweekse Bijbellezingen mogen alle groepen komen.

Bij de groepindeling is rekening gehouden met het aantal kerkgangers en het aantal eenheden, zodat er redelijk gelijke groepen zijn.

De groepsverdeling is als volgt: Groep 1: A t/m D + V t/m Z Groep 2: E t/m Kr Groep 3: Kw t/m U

Kunt u tijdens een zondagse dienst niet aanwezig zijn dan vragen we u dit uiterlijk op dinsdag aan één van de kerkvoogden door te geven. Uw plaats kan dan door een ander worden ingenomen.

Te nemen maatregelen thuis voorafgaand aan kerkbezoek:

❖ Ga voor u zelf de volgende vragen na. Als een vraag met ‘ja’ beantwoord moet worden vragen we u om de dienst thuis te beluisteren/te bekijken om zo het verspreidingsrisico te beperken.

1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur? a. Hoesten b. Neusverkoudheid c. Koorts vanaf 38 graden d. Benauwdheidsklachten

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? ❖ Was uw handen thuis.

Regels bij het kerkbezoek:

1. De RIVM maatregelen zijn van toepassing.

2. Houd minimaal 1,5 meter afstand, ook bij aankomst en vertrek.

3. Schud geen handen.

4. Zorg ervoor dat u als gezin compleet bent, voordat u de kerk binnen komt.

5. Gebruik de ontsmettingsspray voordat u de kerkzaal betreedt.

6. Neem uw jassen mee de kerk in (ook voor evt. kou ivm ventilatie).

7. Hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog.

8. Maak zo minimaal mogelijk gebruik van het toilet.

9. Volg de aanwijzingen van koster / kerkvoogdij op.

10. Er worden geen collecten gehouden in de dienst.

11. Het advies is om in de kerk zacht mee te zingen (in verband met een mogelijk verspreidingsrisico bij het zingen).

12. Parkeren op het kerkterrein zoals gebruikelijk. Er zijn geen parkeerwachters.

13. Na afloop van de diensten verlaten eerst de personen op de galerij en aan de 2 zijkanten het kerkgebouw, gevolgd door personen uit de middenbanken. Hierbij verlaten steeds de achterste rijen als eerste het kerkgebouw.

Plaats toewijzing:

De kerkvoogden en kosters wijzen u een plaats toe. Nu de tussenlinten verwijderd zijn is het van belang dat u zelf voldoende afstand aanhoudt tot personen uit een ander huishouden.

Afstand volwassenen onderling: 1,5m Afstand volwassenen tot 13-17 jarigen: 1,5m Afstand volwassenen tot 0-12 jarigen: nvt Afstand 13-17 jarigen onderling: nvt

Houd zelf in de gaten dat u op voldoende afstand zit. In praktische zin betekent dit dat u voor de 1,5m afstand op de stoelen 3 stoelen vrij houdt. In de bank betekent dit u een vrije ruimte houdt van tenminste 3 (volwassen) zitplaatsen.

Ventilatie: Om het verspreidingsrisico zo klein mogelijk te maken is het van belang dat er goed geventileerd wordt. Op diverse plekken in de kerk (met name vooraan) voelt dit soms onaangenaam (koud) aan. Houd hier dus rekening mee. U kunt bijv. uw jas aantrekken.

Specifieke regels kinderoppas: 1. Kinderoppas wordt gehouden in de grote zaal en alleen tijdens de ochtenddiensten. 2. 1 persoon brengt en/of haalt de kinderen. 3. Bij het uitgaan van de kerk blijft deze persoon in de crèche totdat de andere kerkgangers de kerk hebben verlaten.

We wensen u thuis en in de kerk gezegende diensten toe onder Gods Woord.


Foto's nieuwbouw:

Door in te loggen op de website zijn er heel veel foto's te zien van de nieuwbouw, deze kunt u vinden onder het kopje foto's in het menu.

Beroep ds. L. W. Ch. Ruijgrok:

Heel dankbaar aan de Heere mogen we vermelden dat de ds het heeft AANGENOMEN. 

Afscheidsavond zondagschool:

De opname is te bekijken via de volgende link: Afscheidsavond zondagschool 03-07-2020


Digitale open dag op de bouwplaats:

Er is een prachtige opname gemaakt van de vorderingen van de bouw, deze is te bekijken via de volgende link: Digitale open dag Nieuwbouw HHK Waarder-Driebruggen

 Beelduitzending

De kerkdienst kan ook met beeld gevolgd worden.

Klik bovenin het scherm op de knop Meekijken voor meer informatie.


Bericht m.b.t. de collecten.

Nu het momenteel niet mogelijk is de kerkdiensten te bezoeken betekent dit ook dat de collecten niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

In de kerkbode van 20 maart jl. is gevraagd om hierin zelf uw verantwoordelijkheid te nemen. 
Dit bericht dient om u meer praktische informatie te geven, mede naar aanleiding van vragen die we hierover ontvangen hebben.

We stellen het zeer op prijs als u het collectegeld wilt overmaken. Eventueel kunt u bij uw bank instellen dat een vaste collectebijdrage periodiek automatisch afgeschreven wordt.

Het collectegeld voor de diaconie kunt u overmaken naar rekeningnummer NL87RABO0331126613.

Het collectegeld voor de kerkvoogdij kunt u overmaken naar rekeningnummer NL65RABO0331126621.

Het collectegeld voor het bouwfonds mag u eveneens overmaken naar rekeningnummer NL65RABO0331126621.

Het is goed om te realiseren dat vanwege hogere meeluisterkosten de uitgaven eerder meer dan minder zijn.

In de maanden maart en april waren er naast de gewone collecten voor diaconie speciale collecten gepland voor Noordhulp- en rampenfonds (GDC), Evangelisatiewerk HHK en Opleiding predikanten.

De diaconie zal de ontvangen collectegelden verdelen over de verschillende doelen. Wilt u als u een (extra) gift wilt overmaken voor een speciale collecte het betreffende doel in de bankomschrijving opnemen?

 Voor vragen m.b.t. bovenstaande kunt u contact opnemen met de penningmeesters van de diaconie (dhr. W.G.A. Kwakkel) en kerkvoogdij ( dhr. P.G. Griffioen).

 Namens de colleges van diakenen en kerkvoogden.


Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Waarder & Driebruggen.

Op deze website vindt u informatie over gemeentelijke activiteiten, zoals kerkdiensten, verenigingsleven, jongeren clubs en vele andere activiteiten.

Verder vindt u o.a.:

Mocht er iets ontbreken of niet juist zijn, dan horen we dat graag.

N.b.: Om mee te luisteren met de kerktelefoon: deze optie is rechts boven in het scherm te vinden.
Of klik hier. (deze link werkt ook met Sonos-apparatuur)


Update 25-11-2019: de foto's van de 1e paal slaan voor de nieuwbouw staan online. Na ingelogd te zijn kunnen deze bekeken worden via foto's.


Beveiliging website

Een deel van de website is ivm privacy beveiligd. Vraag voor dit deel een account aan door naar Inloggen te gaan, rechts boven in het menu. Uitsluitend gemeenteleden komen vooralsnog in aanmerking voor een account. Vragen hierover kunnen gesteld worden via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Het privacystatement is hier te vinden: Privacystatement HHG Waarder-Driebruggen


Hartelijke groet!

 

Website Security Test