Ouderencontactmiddag
Hebreeen 10:35-36 "Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen;"

 

Iedere oudere is van harte welkom op de ouderenmiddagen. Hoe goed is het om elkaar te ontmoeten. Het Woord gaat open! De Heere zij Zelf in ons midden zodat ook deze middagen gezegend mogen worden. Ds. Ruijgrok zal deze middagen leiden!

  • 2022: Woensdag 21/9, 19/10, 10/11, 14/12
  • 2023: Woensdag 11/1, 15/2, 22/3, 12/4 en 17/5

Niets draagt meer bij tot een scheiding van Christus en een verduistering van het zicht op Hem dan de zonde van ongeloof. Zijn Woord niet helemaal geloven, niet eenvoudig en onvoorwaardelijk vertrouwen op Zijn werk, niet afhangen van Zijn trouw en liefde, Hem niet geheel aannemen en volgen, slechts de helft van wat Hij zegt en beveelt te geloven, niet het oog op Christus als de Herrezene en de Levende, als de Opgevarene en op de troon geplaatste, Die alle volheid, alle macht en alle liefde voor ons achtergelaten heeft. O, het ongeloof is een dode, torenhoge muur tussen onze Geliefde en onze ziel. En staat Hij er toch achter? Dwing het Hem niet te vertrekken en ons voor eeuwig te verlaten? O nee! Hij is er! O wonderlijke genade, ongeëvenaarde liefde, eindeloos geduld!

Moe van het verdragen en toch aanwezig! Betwijfeld, gewantrouwd, smarten aangedaan en toch aanwezig. Zijn haarlokken zijn nat van de nachtdauw. Hij wacht om genadig te zijn. Hij verlangt ernaar Zich te openbaren.

Octavius Winslow

Website Security Test