Adres
Galaten 6:1 "Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt."

 

Kerkgebouw & Verenigingsgebouw
Hersteld Hervormde Gemeente
Keizersmantel 1
3465 LC Driebruggen
0348-500757

 

Website Security Test