Adres
Hebreeen 10:35-36 "Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen;"

 

Kerkgebouw & Verenigingsgebouw
Hersteld Hervormde Gemeente
Keizersmantel 1
3465 LC Driebruggen
0348-500757

 

Website Security Test