Jongerencatechisatie
Johannes 6:35 "En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten."

 

Beste jongelui,

Waarom ga je eigenlijk naar de catechisatie toe? Stel jezelf die vraag eens. Hieronder geef ik wat richtlijnen ter overdenking.

  • Om tot God bekeerd te worden! Je bent bezig met Gods Woord en dat is het gewone middel waardoor de Heere vaak werkt in zondaarsharten. God werkt doorgaans in jonge mensen. Bekering is hoofdzaak in jouw leven.
  • Je bent gedoopt. God heeft recht op jouw leven. Hij heeft je apart gezet. Je ouders hebben het beloofd bij het doopvont dat ze jou zullen onderwijzen en laten onderwijzen.
  • Omdat God het Zelf ook vraagt! Hij zendt Zijn knechten uit en Hij wil d.m.v. nietige mensjes Zijn Koninkrijk uitbreiden. Hoe rijk is dat! Kom je niet op catechisatie dan ben je ongehoorzaam aan God Zelf!
  • Je kunt er zoveel leren uit het Woord en onze belijdenis.
  • Je mag alles vragen wat je niet begrijpt of moeilijk vindt.
  • Tenslotte, we houden ervan om op een ontspannen wijze met jongelui om te gaan. Om samen te luisteren naar wat God in Zijn Woord tot ons zegt. Het is zo goed om met Hem te leven!

Planning voor het catechisatieseizoen D.V. 2022-2023

Ook dit seizoen ben je heel hartelijk welkom op de catechisatie. God zoekt jou. Hij roept jou.  Heel persoonlijk komt Hij Zelf op jou toe. Dat doet de Heere welmenend. Hij zoekt toch het verlorene op en Hij heeft toch Zijn lieve Zoon gezonden om zondaren zalig te maken? God werkt middelijker wijs. Dat betekent dat Hij door Zijn Woord en Geest harten bekeert en tot Jezus brengt. Ook door de catechese. Misschien denk je weleens, waarom moet ik nu daarnaartoe? Nu, dat is het antwoord: God heeft recht op jou! Hij wil de zaligheid van zondaren. Hij klopt op jouw hart en Hij smeekt je zelfs: Laat je toch met Mij verzoenen! Je bent gedoopt. In Zijn Naam! Daarin heeft de HEERE beloofd dat Hij je wil zalig maken! Nu, houdt de HEERE Zijn Woord maar voor. Ds. Ruijgrok geeft catechese op maandagavond en oud. Noordegraaf op dinsdagavond. Geef door als je verhinderd bent.

Je vragen leer je voor de Heere en ook voor je eigen zaligheid! Doe je best onder Gods zegen. Bidt vurig voor je eigen behoud. Bidt ook voor ons als catecheten. We hopen op een gezegend seizoen, goede en fijne ontmoetingen en gesprekken. Heb je vragen? Mail of spreek ons aan na de catechese.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met een biddend hart voor jullie: ds. L.W. Ch. Ruijgrok en oud. C.E. Noordegraaf

19-09-2022 of di. 20 sept. Les 1. Zondag 32. Niet door goede werken maar ook niet zonder. Leren: Matth. 16:19

26-09-2022 of di. 27 sept. Les 2. Zondag 33. De ware bekering tot God. Leren: Vr./antw. 87 HC

03-10-2022 of di. 4 okt.  Les 3. Zondag 34. De wet des Heeren. Aanhef en samenvatting. Leren: Vr./antw. 89-90

10-10-2022 of di. 11 okt. Les 4. Zondag 35. Jij en het 1e gebod van onze God. Leren: Matth. 22:38-40

17-10-2022 of di. 18 okt.  Les 5. Zondag 36. Jij en het 2e gebod van onze God. Leren: Vr./antw. 95 HC

07-11-2022 of di. 8 nov. Les 6. Zondag 37. Jij en het 3e gebod van onze God. Leren: Vr./antw. 97 HC

14-11-2022 of di. 15 nov.  Les 7. Zondag 38. Jij en het 4e gebod van onze God. Leren: Jes. 45:23

21-11-2022 of di. 22 nov. les 8. Zondag 39. Jij en het 5e gebod van onze God. Leren: 2 Tim. 2:2

28-11-2022 of di. 29 nov. Les 9. Zondag 40. Jij en het het 6e gebod van onze God. Leren: Vr./antw. 104 HC

05-12-2022 of 6 di. 6 dec. Les 10. Zondag 41. Jij en het 7e gebod van onze God. (Instelling huwelijk) Leren: Gen. 9:6

12-12-2022 of di. 13 dec. Les 11. Zondag 41. Jij en het 7e gebod van onze God. (Allerlei zonden tegen dit gebod) Leren: Vr./Antw. 108 HC

19-12-2022 of di. 20 dec.  Les 12. Zondag 42. Jij en het 8e gebod van onze God. Leren: Hebr. 13:4

09-01-2023 of di. 10 jan. Les 13. Zondag 43. Jij en het 9e gebod van onze God. Leren: Vr./antw. 111 HC

16-01-2023 of di. 17 jan. Les 14. Zondag 44. Jij e het 10 gebod van onze God. Leren: Luk. 6:37

23-01-2023 of di. 24 jan.  Les 15. Zondag 44. Waarom de scherpe prediking van Gods wet? Leren: Vr./antw. 113

30-01-2023 of di. 31 jan. Les 16. Zondag 45 vr./antw. 116 Waarom bidden? Leren: Ps.32:5

06-02-2023 of di. 7 feb.  Les 17. Zondag 45 vr./antw. 117-118. Welk gebed wordt verhoord? Leren: Luk. 11:9.13

13-02-2023 of di. 14 feb. Les 18. Zondag 46. Begin van het Onze Vader. Leren: Vr./antw. 119 HC

20-02-2023 of di. 21 feb. Les 19. Zondag 47. Jij en de 1e bede de heiliging van Gods Naam. Leren: Hand. 17:24-25

27-02-2023                     Les 20. Gezamenlijke afsluiting van het catecheseseizoen.

 

                                'Weg wereld, weg schatten,
                                 u kunt niet bevatten,
                                 hoe rijk dat ik ben.
                                'k heb alles verloren,
                                maar Jezus verkoren,
                                Wiens eigendom ik ben'.

 

                                   Zoek JEZUS veel

                                  Zoek JEZUS vroeg

                                 Wie Jezus heeft

                                Die heeft genoeg!

Website Security Test