ANBI
2 Thessalonicenzen 3:3 "Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze."

 

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.

Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden.

HHG Waarder ANBI informatie kerkvoogdij

HHG Waarder ANBI informatie diaconie

Website Security Test