Links
Johannes 14:6 "Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij."

 

Over het geloof, cursussen e.d.

http://www.abcvanhetgeloof.nl
http://www.zien-en-geloven.nl
http://www.Biblija.net
http://www.psalmboek.nl/
http://schriftelijkebijbelcursus.nl/

Christelijke hulporganisaties

http://www.woordendaad.nl/
http://www.friedensstimme.nl/
http://www.sdok.nl/
http://www.opendoors.nl/

http://www.stephanos.nl

Sites voor opvoeding e.d.

http://mijnkindonline.nl/
http://www.mediawijzer.nl/
http://www.kliksafe.nl/consument/producten/filterbox/
http://www.kliktime.nl/
http://www.mobiflock.com/
http://www.rovereniging.nl/

Sites voor zorgen en problemen

Stichting de vluchtheuvel http://www.stichtingdevluchtheuvel.nl/

Als het leven anders loopt dan je verwachtte ...
Soms loopt het leven anders dan je verwachtte. Je zit verstrikt in depressieve gedachten. Je twijfelt eindeloos. Je voelt je minderwaardig. Je ervaart verwijdering in jullie huwelijk. Je voelt je thuis niet veilig. Je wordt steeds weer meegezogen naar seksueel getinte websites. Tot er een moment komt dat je niet meer verder kunt, tot je weet: ik heb hulp nodig.

De Vluchtheuvel geeft hulp. Wij bieden professionele, christelijke hulp bij psychosociale problemen. Omdat geloof op alle terreinen van het leven – en dus ook bij problemen – een rol speelt, neemt het bij ons een belangrijke plaats in in de hulpverleningsgesprekken. 


In de knop gebroken http://www.indeknopgebroken.nl/

In de knop gebroken is een reformatorische vereniging voor lotgenotencontact van ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden. De vereniging heeft als grondslag Gods Woord, zoals beleden wordt in de ‘Drie Formulieren van Enigheid’.

Winst uit verlies http://www.winstuitverlies.nl/

Winstuitverlies wil er zijn voor degene met of hersteld van kanker en hun echtgeno(o)t(e), kinderen, familie, vriend(in) en andere die steun en troost zoeken in Gods Woord.

Vereniging "een handreiking " http://eenhandreiking.nl/

Veel mensen lijden ernstig onder psychische ziekten. Dat is een zware belasting, ook voor hun familieleden. Zij hebben, naast de zorg voor het zieke familielid, vaak te kampen met allerlei vragen en problemen waarmee ze nergens terecht kunnen. De vereniging "een handreiking" wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen. Zij wil een helpende hand bieden door het geven van ondersteuning en informatie en door het behartigen van hun belangen. Bij haar werk wil "een handreiking" zich laten leiden door de Bijbel, waar de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven worden.

Revoke http://www.revoke.nl/

Reformatorische vereniging van ongewild kinderloze echtparen.

Ouders en familie rondom mensen met een andere geaardheid http://www.oudersenfamilierondom.nl/

Welkom op de website van de werkgroep 'Ouders en familie rondom mensen met een andere geaardheid'. Deze werkgroep is ontstaan rondom ouders die in hun gezin te maken kregen met homofilie. Daardoor ontstond bij hen de behoefte om met ouders in dezelfde situatie ervaringen te delen en elkaar tot steun te zijn in deze omstandigheden.

Kostbaar Vaatwerk http://www.kostbaarvaatwerk.nl/

Kostbaar Vaatwerk is opgericht in januari 2008 door drie vrouwen die vanuit eigen ervaring weten wat het is om getrouwd te zijn met een man die seksverslaafd is (geweest). Vanuit deze ervaring – en met Gods hulp – willen zij andere vrouwen in soortgelijke situaties helpen door hen een plek te bieden waar ze hun verhaal kunnen delen met elkaar, advies kunnen krijgen, en ook hoop en bemoediging kunnen vinden.

Theologische sites 
http://www.theologienet.nl/

Prekensites
http://www.cursussenoudvaders.nl/
http://www.matthewhenry.nl/

Website Security Test