Johannes 6:35 "En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten."

 

Thema & punten van de preek

Gebruikersregistratie
Gebruikersprofiel
Annuleren
Website Security Test