Welkom
2 Korinthe 7:1 "Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods."

 

Thema & punten van de preek

Donderdagmiddag 11 augustus  2022, 14.00 - ds. L.W.Ch. Ruijgrok

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Dirk Griffioen en Adriënne Blijleven 

 

Ps. 103:1

Ps. 146:3

Ps. 133:1 en 2

Ps. 133:3

Ps. 26:8 (bij neerknielen)

Ps. 134:3 (na uitspreken zegen)

Ps. 73:12

 

Schriftlezing: 1 Korinthe 13

Tekst vs. 8

                         

 
 

  

 

Website Security Test