Welkom
1 Korinthe 2:14 "Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden."

 

Thema & punten van de preek

Dinsdagmiddag 28 september 2021, huwelijksdienst  14.00 uur, ds. L.W.Ch. Ruijgrok 

 

Ps. 146:1

Ps. 146:3

Ps. 119:17 en 18

Ps. 133:3

Ps. 26:8 (bij neerknielen)

Ps. 134:3 (toezingen, staande)

Ps. 68:10

Lezen: Galaten 5:13-26

 

Tekst: Galaten 5:13b: 'Maar dient elkander door de liefde...'!

 
 
          
 
 
 
 

  

 

Website Security Test