Welkom
Romeinen 13:8 "Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld."

 

Thema & punten van de preek

 

 
Liturgie 2e Paasdag 5 april 2021, ds. Ds. H. Oussoren
 
Ps. 126:2
Ps. 119:74
Ps. 149:5

JOHANNES 20: 1 - 18

TEKST:
 
Johannes 20: 1 - midden: “... als het nog duister was...”
 
OPSCHRIFT VAN DE PREEK:
 
“Paaskracht in de duisternis”:
1. Gods werk in Christus;
2. Gods werk aan ons.
 
 
GESPREKSVRAGEN:
 
Voor de kinderen:
 
1. Kun je een paar wonderen noemen die de Heere in het donker heeft gedaan?
 
2. Welke dienaar van de Heere waakt over jou in de nacht?
 
Voor de jongeren:
 
1. Mis je de Heere als Koning in de kerk en in de samenleving?
 
2. Waarom moet je in duistere (zorgelijke) tijden toch persoonlijk dicht achter de Heere aankomen?
 
3. Wat zegt Pasen over onze lichamelijke opstanding op de jongste dag? (Zondag 17).
 
Voor de volwassenen:
 
1. Hoe kunnen wij voor elkaar tot zegen gesteld worden bij het zoeken naar de Heere?
 
2. Waarom vindt het geloof in duisternis (beproeving) de troost of een steunpunt in de Heilige Schrift?
 
3. Gods geoefende kinderen spreken uit ervaring dat wij op de weg des Heeren veel dagen van duisternis zullen meemaken.
a. Wat betekent dit?
b. Waarom komen er in het leven van Gods kinderen tijden voor waarin zij zich verlaten voelen van de Heere?
c. Hoe kan de Heere zulke tijden toch gebruiken tot ons nut?

 

 
 
 
 

 

  

 

Website Security Test