Welkom
2 Korinthe 7:1 "Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods."

 

Thema & punten van de preek

Liturgie dienst zondagavond 14 augustus - 18.30 uur ds. L.W.Ch. Ruijgrok

 

Ps. 113:2 en 4

Ps. 8:9

Ps. 111:1 en 6

Ps. 33:11

Tien Geboden des Heeren: 4 en 9

 

Lezen: Leviticus 24:10-23

          Heid. Cat. zondag 36

 

Thema: 'Gij zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken'

            1. Het misbruik van die Naam

           2. De ernst van dit kwaad

           3. De heiliging van deze Naam  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

Website Security Test