Welkom
1 Korinthe 2:14 "Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden."

 

Thema & punten van de preek

 

Liturgie dienst zondagavond 26 september 2021, 18.30 uur ds. L.W.Ch. Ruijgrok

 

Ps. 105:2 en 5 (oudste groep zondagsschool)

Ps. 143:10

Ps. 51:6 en 9

Ps. 119:9

Gebed des Heeren:9

 

Schriftlezing: Psalm 104:24-31

                           Johannes 16:1-15

                           Heid. Cat. zondag 20

 

Thema: Het geloof in de Heilige Geest

           1. Wie Hij is

           2. Wat Hij doet

           3. Hoe Hij troost

         
 
 
 
 
  

 

 

Website Security Test