Welkom
1 Korinthe 2:14 "Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden."

 

Thema & punten van de preek

Liturgie zondagmorgen 26 september om 9.00 uur en 11.00 uur ds. L.W.Ch. Ruijgrok. Alleen de dienst van 9.00 uur wordt uitgezonden.

 

Ps. 46:1 en 6 (jongste groep zondagsschool)

Ps. 25:4 (middelste groep zondagsschool)

Ps. 86:1 en 4

Ps. 146:3

Ps. 118:3

 

Schriftlezing: 2 Kronieken 20:1-15

Tekst vs. 12

Thema: Koning Josafat schrijft een biddag uit te Jeruzalem 

                  1. Een biddende koning

                  2. Een pleitende koning

                  3. Een belijdende koning

 

Vragen voor kinderen:

1. Wat doet Josafat als andere volken hem en zijn volk bedreigen? Wat kun je daaruit leren? 

2.  Wie echt bidt, vertrouwt met heel zijn hart op de Heere. Hoe zie je dat bij Josafat? Doe jij dat ook of vind je dat moeilijk? 

 

Vragen voor jongeren:

1. Josafat dient de Heere. Toch krijgt hij te maken met tegenspoed, dreiging en nood. Ken je meer voorbeelden uit de Bijbel waaruit duidelijk wordt dat

    ook Gods kinderen van alles kan overkomen. Welke les ligt daarin? 

2. Welke bedreigingen zie jij vandaag op ons afkomen? Op je eigen leven? Op de kerk? Op ons land? En hoe moet je daarmee omgaan?

 

Vragen voor ouderen:

1. Welke pleitgronden ontdekt u in het gebed van Josafat? Wat kunt u daaruit meenemen voor uw eigen gebedsleven?

2. Josafat belijdt: 'In ons is geen kracht en wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op U...'! Wat spreekt u in deze gebedsregel aan en

    waartoe moedigt het u aan? 

 

 

 

 

 

 

 

Website Security Test