Welkom
2 Korinthe 7:1 "Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods."

 

Thema & punten van de preek

Liturgie zondagmorgen 14 augustus 2022, 9.30 uur - ds. L.W.Ch. Ruijgrok

 

Ps. 92:1 en 3

Gebed des Heeren:6

Ps. 68:14 en 17

Ps. 119:36

Ps. 72:7

 

Lezen: Handelingen 14:21-26, 2 Tim. 3:10-17

Tekst: Handelingen 14:21-22

 

Paulus en Barnabas visiteren de gemeenten die zij eerder gesticht hebben.

Met als doel:

    1. Hen te versterken in het geloof

    2. Hen nader onderwijs te geven in Gods weg

   

Vragen voor kinderen:

1. Weet je nog wat Paulus in Lystre is overkomen?

2. Toch gaan Paulus en Barnabas weer terug naar dit stadje. Waarom? 

3. Wat is het allerbelangrijkste dat Paulus en Barnabas de gelovigen in Lystre willen leren? Wat zouden ze jullie willen leren? 

 

Vragen voor jongeren:

1. Waarom is het zo bijzonder dat Paulus en Barnabas weer teruggaan naar Lystre, Ikonium en Antiochië? Wat kun je daaruit leren?

2. Waarom zullen er in het leven van de gelovigen altijd 'verdrukkingen' zijn? Heb jij daar ook weleens last van? Hoe blijf je daarin staande?

 

Vragen voor ouderen:

1. Paulus en Barnabas vermanen de gelovigen in Lystre, Ikonium en Antiochië dat ze moeten blijven 'in het geloof'. Wat bedoelen zij daarmee? Welke 

    les ligt daarin voor u?

2. 'Verdrukkingen' zijn niet aangenaam, toch geldt ook hiervan dat ze 'moeten medewerken ten goede' (Rom. 8:28). Hoe kan dat? Welk doel zou

    de Heere met deze 'verdrukkingen' ook in uw leven kunnen hebben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website Security Test