Welkom
Hebreeen 10:35-36 "Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen;"

 

Thema & punten van de preek

Woensdagavond 14 september ds. Y. Bijl.

Psalm 104:7 en 8

Psalm 103: 2 en 6

Psalm 42:1

Psalm 119:84

Schriftlezing: Ezechiël 47:1-12 en Openbaring 22:1-5

Gezicht op het Nieuwe Jeruzalem,

  1. Wat Johannes ziet.
  2. Wie daar zijn.
  3. Hoe zij daar zijn gekomen.

                    

 
 

  

 

Liturgie dienst zondagavond 25 september 2022, 18.30 uur - ds. L.W.Ch. Ruijgrok

 

Ps. 24:1 en 2

Ps. 135:8

Ps. 34:6 en 7

Ps. 25:6

Tien Geboden des Heeren:6 en 9

 

Lezen: Romeinen 13

             Heid. Cat. zondag 39

 

Thema: Eert uw vader en uw moeder

         1. De oorsprong van het gezag

         2. De gehoorzaamheid aan het gezag

         3. Het geduld met het gezag

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

Liturgie zondagmorgen 25 september 2022, 9.30 uur - ds. L.W.Ch. Ruijgrok 

 

Ps. 146:3 (bovenbouw zondagsschool) en 8

Ps. 5:4 (middenbouw zondagsschool)

Ps. 43:3 en 5

Ps. 119:9

Lofz. van Maria:5

 

Schriftlezing: Efeze 1:1-14

Tekst vs. 13b

 

Thema: De verzegeling met de Heilige Geest

               1. Wie dit zegel ontvangen

               2. Wat dit zegel inhoudt

               3. Welke werking ervan uitgaat 

   

Vragen voor kinderen

1. Het ging in de preek vooral over de Heilige Geest. Kun je iets vertellen over wat de Heilige Geest doet?

2. Waarom is ook voor jou de Heilige Geest onmisbaar? 

3. Lees de berijming van Psalm 119:3. Wat vraag je daarin van de Heere? Bid je daar ook elke dag om?

 

Vragen voor jongeren

1. Hoe word je het eigendom van Christus?

2. Een boer oormerkt zijn vee, zodat iedereen weet: dat schaap, die koe behoort hem toe. Welk merkteken geeft de Heere aan Zijn kinderen als een

    teken ervan dat ze Zijn eigendom zijn?

3. Welke zegen ligt daarin? 

 

Vragen voor ouderen

1. Wat verstaan we onder 'de verzegeling met de Heilige Geest'?

2. Wie ontvangen dit?

3. Wat verstaan we onder het verzegelende werk van de Heilige Geest? 

4. Welke vrucht draagt dat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website Security Test