Welkom
Spreuken 15:23 "Een man heeft blijdschap in het antwoord zijns monds; en hoe goed is een woord op zijn tijd!"

 

Thema & punten van de preek

Zondagavond 10 oktober 2021, 18.30 uur, ds. L.W.Ch. Ruijgrok 

 

Ps. 146:1 en 4 (vs. 1: middenbouw zondagsschool)

Ps. 77:7 (bovenbouw zondagsschool)

Ps. 87:1, 3 en 4 

Ps. 89:8

Ps. 119:32

 

Schriftlezing: 1 Petrus 2:1-10

                    Heid. Cat. zondag 21 vr. en antw. 54

 

N.a.v. het onderwijs dat onze Catechismus ons geeft inzake het geloofsartikel:

'Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk' staan we stil bij:

          1. Gods kroondomein

          2. Gods verkiezing

          3. Gods wapens

 

 
 
          
 
 
 
 

  

 

 

Liturgie zondagavond 24 oktober 2021, 18.30 uur, ds. L.W.Ch. Ruijgrok 

 

Ps. 86:3 en 5

Ps. 103:2

Ps. 143:2 en 11

Ps. 32:1

Ps. 85:1

 

Schriftlezing: Micha 7:14-20

                    Heid. Cat. zondag 21, vr. en antw. 56

 

Thema: Ik geloof de vergeving der zonden

                    1. De inhoud van deze vergeving

                    2. De grond voor deze vergeving

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

Liturgie zondagmorgen 24 oktober om 9.00 en 11.00 uur, ds. L.W.Ch. Ruijgrok 

 

Ps. 99:1 (middenbouw zondagsschool) en 8

Ps. 97:4 (bovenbouw zondagsschool)

Ps. 37:3 en 19

Ps. 16:6

Ps. 32: 5

 

Lezen: 2 Kronieken 20:29-21:1

           1 Koningen 22:45-51

Tekst: 2 Kronieken 20:36-37

 

 Vragen volgen nog

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website Security Test